KAKO KORISTITI E-TRAINERS

Topic outline

  • KAKO KORISTITI E-TRAINERS

  • KAKO VODITI UČENIKE U STVARANJU DIGITALNIH SADRŽAJA

  • KAKO RAZVITI ŽIVOTNE I POSLOVNE VJEŠTINE UČENIKA

  • KAKO POSTATI DIGITALNO KOMPETENTAN NASTAVNIK