E-trainers and the General Data Protection Regulation

E-trainers i Opća uredba o zaštiti podataka

GDPR stupa na snagu 25. svibnja 2018.


Opća uredba o zaštiti podataka (GDPR) nova je europska uredba o privatnosti koja će zamijeniti postojeću Direktivu EU-a (Directive 95/46/EC). Cilj je GDPR-a povećati stupanj sigurnosti i zaštite osobnih podataka subjekata i uskladiti legislativu zaštite podataka EU-a.

Opću uredbu o zaštiti podataka možete pročitati ovdje.

Korištenjem E-trainers mrežnih stranica (bilo kao posjetitelj ili ovlašteni korisnik) prihvaćate naše Uvjete i odredbe.

Na koga se odnosi GDPR?

GDPR postavlja nova pravila tvrtkama, vladinim agencijama, neprofitnim i ostalim organizacijama koje pružaju dobra i usluge stanovnicima Europske unije ili koje prikupljaju i obrađuju podatke europskih subjekata.

Kako se je E-trainers pripremao za GDPR?

Partneri projekta E-trainers posvećeni su učinkovitome održavanju sigurnosti i privatnosti na projektnoj platformi. Nedavno smo ažurirali našu politiku privatnosti i uvjete korištenja kako bismo ih uskladili sa standardima GDPR-a i povećali transparentnost naše uporabe korisničkih podataka. Cilj nam je osigurati visok stupanj povjerenja korisnika i partnera u našu praksu zaštite podataka, a GDPR vidimo kao priliku za osnaživanje toga povjerenja.

Koje je ključne promjene napravio E-trainers?

Partneri projekta E-trainers proučili su sve nove zahtjeve i ograničenja koja je postavio GDPR te poduzimaju potrebne korake kako bi osigurali da je korištenje osobnih podataka u skladu s mjerodavnim zakonima. Primit ćete obavijesti o promjenama naših Uvjeta u okviru E-trainers platforme. Naši će se uvjeti ažurirati u skladu s tempom objave novih uredaba.