E-trainers and the General Data Protection Regulation

E-trainers un Vispārīgā datu aizsardzības regula

VDAR stājas spēkā 2018. gada 25. maijā.


Vispārējā datu aizsardzības regula (“VDAR”) ir jauns Eiropas privātuma regulējums, kas aizstās pašreizējo ES datu aizsardzības direktīvu (“Direktīva 95/46/EK”). VDAR mērķis ir stiprināt ES subjektu personas datu drošību un aizsardzību un saskaņot ES datu aizsardzības tiesību aktus.

Vispārējo datu aizsardzības regulu varat lasīt šeit.

Izmantojot e-trainers tīmekļa vietni (kā viesis vai autentificēts lietotājs), jūs piekrītat mūsu pakalpojumu sniegšanas noteikumiem un piekrītat tiem.

Kas ietekmē VDAR?

VDAR paredz jaunus noteikumus uzņēmumiem, valsts aģentūrām, bezpeļņas organizācijām un citām organizācijām, kas piedāvā jebkādas preces un pakalpojumus Eiropas Savienības iedzīvotājiem vai vāc un analizē datus, kas saistīti ar Eiropas datu subjektiem.

Kā e-trainers gatavojās VDAR?

E-trainers partneri ir apņēmušies saglabāt efektīvu projekta platformas drošību un privātumu. Mēs nesen atjauninājām savu privātuma politiku un lietošanas noteikumus, lai atbilstu VDAR standartam un atspoguļotu lielāku caurspīdīgumu attiecībā uz lietotāju datu izmantošanu. Mēs nodrošināsim datu aizsardzību mūsu lietotājiem un partneriem, un uzskatām VDAR par iespēju stiprināt šo praksi.

Kādas ir e-trainers veiktās svarīgās izmaiņas?

E-trainers partneri izvērtēja visas jaunās prasības un ierobežojumus, ko pieprasa VDAR, un veic visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu jūsu personas datu apstrādi saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem. Jūs saņemsit paziņojumus par mūsu noteikumu izmaiņām e-trainers platformā. Turpmāku ES noteikumu izmaiņu gadījumā mēs pārskatīsim mūsu noteikumus.