Project Description

Projekta apraksts

E-TRAINERS projekta mērķis ir paaugstināt profesionālās izglītības profesionāļu kompetences un prasmes, izmantojot strukturētu digitālo apmācību platformu, kas balstīta uz Moodle sistēmu.

Projekta mērķis ir izveidot inovatīvus e-apmācības kursus, kuru pamatā ir vairāku Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas Leonardo da Vinci projektu un Erasmus + projektu (CO-BUILDING, EMPLOY un DIGICOMP) rezultāti.

E-apmācību kursi vērsti uz sekojošu saturu:

  1. Ievads Moodle;
  2. Video izmantošana kā didaktiskā metode (AUDZĒKŅU VADĪŠANA DIGITĀLĀ SATURA VEIDOŠANĀ);
  3. Pasniegšanas metodes galvenajām caurviju kompetencēm (DZĪVES UN KARJERAS PRASMJU ATTĪSTĪBA AUDZĒKŅIEM);
  4. Interneta kritiska izmantošana (KĻŪSTIET DIGITĀLI KOMPETENTS SKOLOTĀJS).

E-TRAINERS kursos, kas pieejami 9 valodās, pielietotas projektos un problēmu risināšanā balstītas mācību metodes, veicinot tehnisko zināšanu un prasmju apguvi, izmantojot praktiskus vingrinājumus un simulācijas.

Nepārtraukts atbalsts un konsultanta pakalpojumi, kas pieejami dalībniekiem apmācību laikā un pēc apmācībām, sekmē mērķgrupas mentoringu un uzrauga viņu kompetenču attīstību.