Project Description

Opis projekta

Cilj projekta E-TRAINERS je izboljšati usposobljenost strokovnjakov poklicnega izobraževanja in usposabljanja preko strukturirane digitalne platforme za usposabljanje, zasnovane na sistemu Moodle.

Namen projekta je vzpostaviti inovativne tečaje e-učenja, ki so zasnovani na rezultatih različnih programov VŽU (LLP) in Erasmusa + projektov (CO-BUILDING, EMPLOY in DIGICOMP).

Tečaji usposabljanja se osredotočajo na naslednje vsebine:

  1. Uvod v Moodle;
  2. Uporaba videa kot didaktične metode (VODENJE UČENCEV PRI USTVARJANJU DIGITALNIH VSEBIN);
  3. Metode poučevanja ključnih transverzalnih kompetenc (RAZVIJANJE ŽIVLJENJSKIH IN POKLICNIH SPRETNOSTI PRI UČENCIH);
  4. Kritična uporaba interneta (POSTANITE DIGITALNO PODKOVAN UČITELJ).

Tečaji E-TRAINERS so na voljo 9 jezikih. Uporabljajo učne pristope, ki so zasnovani projektno in problemsko, tako da spodbujajo pridobivanje tehničnega znanja in veščin s praktičnimi vajami in simulacijami.

S stalno službo za podporo in poučevanje, ki je na voljo udeležencem med upsosabljanjem in po njem, sta omogočena mentorstvo ciljnih skupin in spremljanje njihovega razvoja.