Project objectives

Ciljevi projekta

Cilj projekta je razviti kompetencije korištenja digitalnih metoda i instrumenata kod nastavnika i svih osoba koje rade s mladima / izbjeglicama / nezaposlenima. Cilj je projekta povećati i poboljšati:

  1. zanimanje za mogućnosti digitalizacije u obrazovanju,
  2. sposobnost odabira odgovarajućih digitalnih sadržaja i instrumenata,
  3. dostupnost kvalitetnih mogućnosti za kontinuirano usavršavanje o informacijskim i komunikacijskim tehnologijama,
  4. širenje digitalnog usavršavanja na razini sustava.

Prednost tečajeva E-TRAINERS je suvremen pristup digitalnim didaktičkim metodama rada koji se očituje u praktičnim i interaktivnim vježbama te nizu instrumenta i alata. Tečajevi uključuju i uslugu kontinuirane podrške kako bismo sudionicima olakšali korištenje naučenih vještina i alata u radu s učenicima.

Cilj projekta je i motivirati nastavnike da se okušaju u suvremenim pristupima obrazovanju te počnu koristiti nove vještine i alate na putu k digitalnoj profesionalizaciji.