Project objectives

Projekta mērķi

Projekta mērķis ir uzlabot digitālo metožu un instrumentu mācību mērķiem izmantošanu pasniedzēju, izglītotāju, jaunatnes, bēgļu un karjeras konsultantu vidū, palielinot un uzlabojot sekojošo:

  1. Interesi par digitalizācijas potenciālu izglītība un didaktikā,
  2. Spēju izvēlēties digitālo saturu un instrumentus,
  3. Kvalitatīvu tālākizglītības iespēju informācijas komunikācijas tehnoloģijās pieejamību,
  4. Digitālās apmācības sistēmas līmenī izplatīšanu.

E-TRAINERS kursos ir iekļauti praktiski un interaktīvi uzdevumi un instrumenti, lai to lietotājiem būtu vislabākā iespēja iepazīties ar digitālās didaktikas metodēm. Šie kursi sniedz regulāru atbalstu un kočinga pakalpojumus, lai veicinātu apgūto prasmju un instrumentu pielietošanu darbā.

Projekts ir radīts, lai motivētu pasniedzējus iziet no savu tradicionālo metožu un izglītības kultūras komforta zonas, piedāvājot viņiem jaunas prasmes un instrumentus profesionālajā izaugsmē digitālajā jomā.