Project objectives

Projectdoelen

Het doel van het project is om het gebruik van digitale methoden en instrumenten voor educatieve doeleinden bij trainers, docenten en jongeren / vluchtelingen / werkaanbieders te verbeteren, door het vergroten en verdiepen van:

  1. interesse in het potentieel van digitalisering in onderwijs en didactiek,
  2. mogelijkheid om digitale inhoud en instrumenten te selecteren,
  3. beschikbaarheid van hoogwaardige permanente opleidingsmogelijkheden voor ICT,
  4. verspreiding van digitale training op systeemniveau.

De E-TRAINERS-cursussen zijn opgezet met praktische en interactieve oefeningen, een verscheidenheid aan instrumenten en hulpmiddelen om gebruikers de beste benadering voor digitale didactische methoden te bieden. De cursussen omvatten ook continue ondersteuning en een coachingservice om de integratie van de geleerde vaardigheden en hulpmiddelen in het werk te vergemakkelijken.

Het project is gericht op het motiveren van trainers om uit de comfortzone van hun traditionele methoden en onderwijscultuur te komen, waardoor ze nieuwe vaardigheden en hulpmiddelen krijgen voor hun digitale professionalisering.