Project objectives

Cilji projekta

Namen projekta je izboljšati uporabo digitalnih metod in instrumentov za izobraževalne namene med mentorji, učitelji in mladino / begunci / ponudniki zaposlitev, tako da se poveča in izboljša:

  1. zanimanje za možnosti digitalizacije v izobraževanju in didaktiki,
  2. sposobnost izbire digitalnih vsebin in instrumentov,
  3. razpoložljivost kakovostnih možnosti neprekinjenega usposabljanja na področju IKT,
  4. širjenje digitalnega usposabljanja na ravni sistema.

Tečaje E-TRAINERS sestavljajo praktične in interaktivne vaje, različni instrumenti in orodja, ki uporabnikom ponujajo najboljši pristop s področja digitalnih didaktičnih metod. Sestavni del tečajev sta tudi stalna podpora in služba za usposabljanje, ki uporabnikom omogočata, da naučene spretnosti in orodja lažje vključijo v svoje delo.

Namen projekta je spodbuditi mentorje, da zapustijo svoje območje udobja tradicionalnih metod in izobraževalne kulture s pomočjo novih pridobljenih spretnosti in orodij za digitalno profesionalizacijo.